FAQ

FAQ's: Veel gestelde vragen.

Heb je vragen kijk dan eerst of jouw vraag hieronder staat.je jouw vraag hieronder terug kan vinden.

Wat is de aanleiding voor Werkhoven Op De Kaart?

Op basis van de resultaten van een spontante inloopochtend die wij organiseerden in 2019 zien wij dat de tijd niet aan Werkhoven voorbij gaat. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals korte termijn denken, incidentele vergunningsverstrekkingen en beperkte samenhang tussen besluiten hebben geleid tot het samenbrengen van diverse mensen om de krachten te bundelen

 
Voor wie is Werkhoven Op De Kaart bedoeld?

Bewoners, ondernemers, organisaties, frisdenkers, criticasters: iedereen met een groot hart voor Werkhoven en die constructief wil meedenken –en werken aan haar toekomst!

 

Wie is de initiatiefnemer van ‘Werkhoven Op De Kaart’?

De initiatiefgroep Leefbaar & Veilig Werkhoven.

 

Wat is een initiatiefgroep?

De initiatiefgroep is geen belangenorganisatie of dorpsvertegenwoordiging. De initiatiefgroep is ook geen rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging.

 

De initiatiefgroep is een tijdelijk platform dat een vliegwieltraject op gang wil brengen waarin bewoners, ondernemers, instanties en verenigingen in Werkhoven samen de richting bepalen waarin hún dorp zich kan ontwikkelen:  hoe willen wij wonen, werken en leven in Werkhoven in 2040?

 

Wie zitten er in de initiatiefgroep?

Binnen Werkhoven waren een aantal bewoners op individuele basis betrokken bij lokale situaties die een grote negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om integraliteit en samenhang te bewaken hebben zij in 2019 de handen ineengeslagen en de initiatiefgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven opgericht.

 

Wat zijn de doelen van de initiatiefgroep?

§  Samen met bewoners en ondernemers komen tot een gedragen en verbindende visie op Werkhoven voor de lange termijn;

§  Het creëren van brede participatie, betrokkenheid en samenwerking onder bewoners en ondernemers van Werkhoven;

§  Het aanzetten tot gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap;

§  Concreet aan de slag gaan met quick-wins en tijdelijke initiatieven;

§  Visie vertalen naar een passend plan met draagvlak als basis voor strategie, ontwikkeling en realisatie.

 

Waarom kiezen jullie voor deze aanpak?

Een goed verhaal begint met een visie. De uitdaging is om alle opgaven en thema´s die op Werkhoven afkomen samenhangend en toekomstbestendig te organiseren en daarbij een balans te vinden tussen behouden en vernieuwen in het samenspel van belangen en functies. Dit vraagt om een proces waarin alle spelers vanaf het begin actief betrokken zijn en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de krachten en talenten van het dorp.