Samen werken aan een veilig, leefbaar en bewust Werkhoven.

Werkhoven is een prachtige plek om te wonen, werken en verblijven. Het dorp is groen, ondernemend en talentrijk. Er wordt veel voor en mét elkaar georganiseerd. Het dorp heeft een schaal waarop dingen slagen omdat mensen zich op elkaar en hun omgeving betrokken voelen. Initiatieven komen snel en met zichtbaar resultaat van de grond. Die sociale cohesie en reuring zijn belangrijk én positief. Dat houdt het dorp dynamisch en levend.

Werkhoven laat van je horen en lever jouw aandeel in het schrijven van de Dorpsvisie van Werkhoven.

Vind je het prettiger je bijdrage via mail aan te leveren, hierbij ons emailadres: info@werkhovenopdekaart. Ook bestaat de optie om je idee op papier te zetten en in de bus te stoppen van Herenstraat 26
We zien je reactie graag tegemoet!

Het plan

Onze speerpunten

verkeer

Veilig en efficiënt met elkaar door Werkhoven

wonen

Geschikte woonruimte voor iedere doelgroep.

voorzieningen

Er is behoefte aan meer en betere voorzieningen.

recreatie

Meer ruimte voor horeca en andere recreatie vormen.

energie transitie

Duurzame oplossingen moet worden gestimuleerd.

Werk

In contact blijven met de Werkhovense ondernemers

Onze partners